Casa RFSF, habitatge unifamiliar

Habitatge unifamiliar entre mitgeres | El Morell, Tarragona | 1999 | 392 m2