Privacitat i Protecció de dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Denominació social: TOUS ARQUITECTES SLP
Nom comercial: TOUS ARQUITECTES
NIF: B43496033
Adreça postal: Rambla nova 2, baixos, 43004 Tarragona, Espanya.
Telèfon: +34 977228493
Correu electrònic: info@tousarquitectes.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TOUS ARQUITECTES, propietari del lloc web, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar: gestió fiscal, contable i administrativa (clients), tramitar comandes o prestar els serveis sol·licitats (clients), intercomunicació entre les parts per mitjans electrònics (WhatsApp, etc), gestió i contacte amb els usuaris que es registren voluntàriament en la pàgina web per a oferir-los els nostres productes o serveis, així com l’enviament de la nostra Newsletter i comunicacions comercials sobre els nostres productes o serveis.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre vosté no ens sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació de servei i en qualsevol cas durant el plaç necessàri per cumplir amb obligacions legals (clients) i mentre no ho sol·liciti l’interessat (potencials clients i usuaris de contacte i newsletter).

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part nostra són:

  • Consentiment de l’interessat: Atendre les seves consultes, enviament de comunicacions comercials, i rebre la nostra Newsletter.
  • Execució d’un contracte: Prestació de serveis sol·licitats o compravenda de productes.
  • Execució de mesures precontractuals a petició de l’interessat: Atendre les sol·licituds rebudes.
  • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials (clients).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Persones o entitats directament relacionades amb el responsable (assessoria fiscal i comptable, bancs, proveïdors de serveis amb el degut contracte de prestació que prescriu l’article 28 RGPDUE), i instancies amb obligació legal. No estan previstes cessions de dades dels “Potencials clients”, usuaris web.

6. Transferències de dades a tercers païssos?

No estan previstes transferències de dades a tercers països (fora de l’espai comunitari).

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TOUS ARQUITECTES estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TOUS ARQUITECTES deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la portabilitat de les seves dades, que pot exercir en l’adreça del propietari de la web.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TOUS ARQUITECTES procedeixen del propi interessat.

9. Categories de dades

Les categoríes de dades que es tracten son:

Dades identificatives:

Nom i cognoms.
Direcció postal.
DNI/NIF/CIF.
Telèfons.
Direcció de correo electrònic.
Firma.

Dades bancaries:

Totes les necessàries per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com el número de compte bancari, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

No es tracten categories especials de dades personals (es a dir, aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Altres tipus de dades:

No es tracten altres tipus de dades.
No es tracten dades especialment protegides.

10. Política de cookies

Pot consultar la nostra política de cookies mitjançant el següent enllaç: Política de Cookies.