Nota legal

Segons estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. num. 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc web ubicat a l'adreça d'internet www.tousarquitectes.com

1. Dades identificatives

TOUS ARQUITECTES SLPU
NIF: B43496033
Rambla nova 2, baixos
43004 Tarragona
Espanya
Tel. (+34) 977 22 84 93
Correu electrònic: mail@tousarquitectes.com

Inscrita en el registre mercantil de Tarragona, tom 1, llibre 2, foli 3, secció 4, full 5, inscripció 6.

2. Condicions d'ús

TOUS ARQUITECTES SLPU, és el propietari d'aquest lloc web i de tots els continguts que apareixen excepte indicació expressa.

En accedir i utilitzar aquest lloc web, l'usuari accepta els termes i condicions detallats a continuació, sense condicionament que TOUS ARQUITECTES SLPU pugui canviar els termes i condicions en qualsevol moment i segons el seu propi criteri. Es recomana, per tant, examinar-los amb regularitat.

Els continguts d'aquest lloc web, només poden ser utilitzats amb finalitats informatives personals. Això implica que l'usuari pot veure, copiar, imprimir i distribuir qualsevol document publicat aquí per TOUS ARQUITECTES SLPU, sempre que no es faci amb finalitats comercials, que es faci referència a la font i que es faci constar la propietat dels drets d'autor.

Cap contingut d'aquest lloc web pot ser modificat, reproduït, publicat, cedit, transferit o venut sense previ consentiment escrit de TOUS ARQUITECTES SLPU.

3. Marques comercials i copyright

Es prohibeix la utilització de marques, logotips, textos, imatges i aplicacions, sense autorització prèvia d'acord amb el paràgraf anterior.

4. Política d'informació

La informació que es proporciona ho és d'acord a com ha estat creada i sense ànim de generar confusió o desinformació.

TOUS ARQUITECTES SLPU no garanteix l'exactitud i veracitat de la informació que apareix al seu lloc web.

TOUS ARQUITECTES SLPU no es compromet a actualitzar la informació o els continguts d'aquest lloc web. Pot canviar-se la informació en qualsevol moment i sense avís previ que seran incorporades en les noves edicions del lloc. TOUS ARQUITECTES SLPU no es fa responsable en cap cas de les conseqüències directes o indirectes, penals, incidentals, especials, resultants o altres perjudicis que sorgeixin en connexió i utilització o mal ús d'aquest lloc web o els seus continguts.

5. Política d'enllaços

Aquest lloc web pot contenir enllaços a llocs web propietat de tercers, en base a una relació temàtica amb les activitats de TOUS ARQUITECTES SLPU i acceptat pel referenciat. No obstant això, si vostè considera que el seu lloc web no ha de ser accessible d'aquesta forma, si us plau, informeu-nos amb la finalitat de corregir aquesta situació.

TOUS ARQUITECTES SLPU no es responsabilitza dels continguts ni de qualsevol altre tema relacionat amb aquests llocs web.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquest lloc web està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre la propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc té la consideració de programa d'ordinador, de manera que és d'aplicació tota la legislació espanyola i comunitària vigent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc web són propietat de qui els ha escrit. La resta de continguts és propietat de TOUS ARQUITECTES SLPU

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web sense el permís exprés de TOUS ARQUITECTES SLPU

7. Limitació de responsabilitats

TOUS ARQUITECTES SLPU no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. Per això, TOUS ARQUITECTES SLPU no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que sofreixi l'usuari per l'existència de virus informàtics o altres elements en el lloc web.

TOUS ARQUITECTES SLPU no pot garantir l'absència d'errors tecnològics ni la permanent disponibilitat del lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat o errors en l'accés.

TOUS ARQUITECTES SLPU no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors que estan fora de control de TOUS ARQUITECTES SLPU; entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc..

TOUS ARQUITECTES SLPU no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

8. Política de tractament de dades de caràcter personal

TOUS ARQUITECTES SLPU
Registrada en el registre mercantil de Tarragona, tom 1, llibre 2, foli 3, secció 4, full 5, inscripció 6.

TOUS ARQUITECTES SLPU
NIF: B43496033
Rambla nova 2, baixos
43004 Tarragona
Espanya
Tel. (+34) 977 22 84 93
Correu electrònic: mail@tousarquitectes.com

Per poder accedir a alguns dels serveis inclosos en la pàgina web www.tousarquitectes.com, és possible que, mitjançant l'emplenament d'un formulari, se sol·licitin a l'usuari algunes dades personals.

En aquest sentit, i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de TOUS ARQUITECTES SLPU, creat per a la gestió, administració, prestació i millora dels serveis oferts a través del lloc web, així com per informar els usuaris sobre les notícies i els serveis oferts.

TOUS ARQUITECTES SLPU s'aplica a totes les dades personals contingudes en els seus fitxers les mesures de seguretat estipulades al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal; comprometent-se a guardar el degut secret sobre els mateixos.

L'usuari podrà en tot moment exercitar els drets relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del DNI, a: mail@tousarquitectes.com

9. Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva funcionalitat, recopilar estadístiques anònimes i integrar-se amb altres serveis. Si ho desitja, pot consultar la nostra Política de cookies.

10. Jurisdicció i lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc web contingudes en la present informació legal, així com qualsevol relació entre vostè com a usuari-visitant i TOUS ARQUITECTES SLPU, es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts a la qual li correspongui, i sotmetent-se als jutjats i tribunals de Tarragona (Espanya).